ReadyPlanet.com
dot


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง


ติดต่อ รพ.เวียงแหง

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี้

สถานที่ตั้ง
 
ที่ตั้ง :  53 หมู่ 3 โรงพยาบาลเวียงแหง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง
จังหวัด :  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :  50350
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ : 053-477011
แฟกซ์ : 053-477001
โทรศัพท์มือถือ :  06-1273-1166
อีเมล์ :  xxxx@xxx.com
เว็บไซต์ : www.wianghaenghospital.com
แผนที่ :  โรงพยาบาลเวียงแหง


 

 


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


ขอบคุณอย่างยิ่ง