ReadyPlanet.com
dot


รายงานความเสี่ยง
แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง


ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2561
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลเวียงแหง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ งบประมาณ 2562
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]ขอบคุณอย่างยิ่ง