ReadyPlanet.com
dot


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ส.ค 64.pdf
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ค. 64.pdf
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564.pdf
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาสที่ 3.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มิถุนายน 64.pdf
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง พ.ค. 64.pdf
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564.pdf
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง เม.ย. 64
หน้า 1/13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]ขอบคุณอย่างยิ่ง