ReadyPlanet.com


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลและสรุปผลการปฏิบัติตามไตรมาส กันยายน 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและแบบรายงานผล เดือน สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 5 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส (กรกฎาคม)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562
หน้า 12/18
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [ถัดไป]
[Go to top]