แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส (กรกฎาคม)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562
หน้า 12/17
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  [ถัดไป]
[Go to top]