ReadyPlanet.com


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2561
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลเวียงแหง
หน้า 13/18
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [ถัดไป]
[Go to top]