แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2561
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลเวียงแหง
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลเวียงแหง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ งบประมาณ 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม งบประมาณ 2562
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสแรก(1ตุลาคม-31 ธันวาคม 2561)
หน้า 13/17
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  [ถัดไป]
[Go to top]