แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562สรุปผลการวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2560
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
ขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงแหง
จัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ

คุณลักษณะ

ประกาศ

ราคากลาง

เอกสารสอบราคา

งานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว)

ประกาศบ้านพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

ราคากลางเวียงแหง

ร่างประกาศเวียงแหง

 

เครื่องตรวจอัยวะฯเครื่องตรวจอัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง

คุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

จัดซื้อ/จัดจ้างสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินแบบมีหลังคาarticle

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศ

ราคากลาง

เอกสารสอบราคา

หน้า 17/17
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
[Go to top]