ReadyPlanet.com


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562เครื่องตรวจอัยวะฯเครื่องตรวจอัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง

คุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

จัดซื้อ/จัดจ้างสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินแบบมีหลังคาarticle

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศ

ราคากลาง

เอกสารสอบราคา

หน้า 18/18
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
[Go to top]