แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง พ.ค. 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง เม.ย. 65
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มี.ค 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.พ. 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ม.ค. 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลเวียงแหง ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน้า 2/17
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  [ถัดไป]
[Go to top]