แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ส.ค.65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ค. 65
สขร. 1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มิ.ย. 65.pdf
สขร. 1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง พ.ค. 65
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง เม.ย. 65
หน้า 2/17
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  [ถัดไป]
[Go to top]