ReadyPlanet.com
dot


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินกู้
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง มกราคม 2564
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564
สรุปผลตามไตรมาสจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ 2564
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ธันวาคม 63
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาส1 ชุดที่ 2.pdf
ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาส1
ประกาศแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 3/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]ขอบคุณอย่างยิ่ง