ReadyPlanet.com
dot


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง เดือน เมษายน 63
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 2563
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาส
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง
สขร.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ มี.ค.63
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส ประจำปี งบประมาณ 2563
แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง กุมภาพันธ์ 2563
หน้า 6/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]ขอบคุณอย่างยิ่ง