ReadyPlanet.com


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง
แปบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาส1
ประกาศแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
สขร. 1สรุปผลการดำเนินการซื้อจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 63
สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563.
รายงานผลการดำนเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ต.ค. 63
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาสที่ 4.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหง ก.ย 63
สขร.1 สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563.pdf
หน้า 8/18
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [ถัดไป]
[Go to top]